Nyheter: Vill du registrera dig på Enhörningens forum?

Klicka här för att läsa hur det går till.

Författare Ämne: Proto-SF från Finland!  (läst 5545 gånger)

ps

  • Antal inlägg: 74
Proto-SF från Finland!
« skrivet: 23.07.2010 kl. 22.47 »
Topelius må vara den tidigaste finlandssvensken, men kände ni till Johan Krook? Bertil Falck kom på Skriva-listan med detta för mig nya och förbluffande tidiga namn. Krook gav ut sin bok "Tanckar om jordens skapnad, eller Fonton Freemassons äfwentyr, till högwälborne herr grefwen **** och nu med anmärckningar till trycket befordrat af Anticthon redan år 1741.

Det rör sig alltså om en av de allra tidigaste, möjligtvis den allra tidigaste SF-boken utgiven på svenska. Boken gavs ut i Stockholm men författaren Krook föddes i Finland.

Sam J. Lundwalls Bibliografi över science fiction: "Krook föddes 1713 i Finland, troligen i Nyland, och disputerade 1737 i Uppsala. 1746 återfinns han i Åbo som preses för en filosofisk avhandling. Han blev sedan hovsekreterare. "Tanckar om jordens skapnad" kan sägas vara Sveriges första science-fictionroman. Författaren inleder arbetet med att konstatera att man "i denna här wår tid, med icke mindre beswär än omkostnad, endteligen wil weta: [...] den rätta beskaffenheten af wår jord, hennes yttra figur och skapnad, om hon, som man i de äldre tider godt och enfaldeligen trodde, skal wara lik en pankaka, eller som man nu i de nyare disputerar, antingen hon är mera lik en citron, än såsom en hollendsk ost." Huvudpersonen ger sig upp i ett luftskepp för att titta på jorden och väl ute i rymden blir hans nyfikenhet så stor att han far till månen. Där upptäcker han ett berg av glasflaskor som innehåller jordbornas förlorade förstånd. Han far tillbaka till jorden utan att ha fått besked om jordens skapnad, men väl om "rätta distantien emellan förnuft och dårskap". Böök skriver om boken att "denna berättelse är framställd i ett maner, som tillhör det odrägligaste man öfver huvud kan tänka sig". Författaren dog 1778 i Stockholm."

Vad kan man säga? Toppen! Heja vi!