Enhörningens forum

Enhörningens forum => Omröstningar => Ämnet startat av: Ben skrivet 26.10.2004 kl. 17.10

Titel: Omröstning 13/2004: Noveller?
Skrivet av: Ben skrivet 26.10.2004 kl. 17.10
Novellinnehållet i nästa nummer av Enhörningen kommer troligtvis att att bestå endast av svenska noveller, inga översättningar den här gången alltså. Tidigare har ju Enhörningen publicerat förutom finlandssvenska och rikssvenska originalnoveller även noveller översatta  från finska och engelska (Storbritannien och USA).

Vad är din åsikt då det gäller novellernas ursprung? Tycker du det vore bra om Enhörningen helt koncentrerade sig på svenska noveller, eller skulle du helst se att tidskriften publicerade noveller från möjligast många olika språkområden, eller är det enda rätta att publicera noveller översatta från engelska, intresserar noveller översatta från finska överhuvudtaget?

Många frågor. Nu har du möjligheten att låta din åsikt höras och kanske till och med påverka Enhörningens chefred. i hans kommande novellval.

Själva omröstningen tillåter inte så värst nyanserade val, men det går ju alltid att skriva kommentarer och diskussionsinlägg till "omröstningstråden".
Titel: Omröstning 13/2004: Noveller?
Skrivet av: Shinan skrivet 27.10.2004 kl. 10.20
Jag skulle gärna ha noveller på svenska från Finland så att säga. Översättningar från finska och så finlandssvenska (I den mån de finns förstås 8^).

Mest skulle jag nog se noveller från norden på det kära finlandssvenska tungomålet... Översättningarna från engelska och sådant är kanske inte lika viktiga.
Titel: Omröstning 13/2004: Noveller?
Skrivet av: ps skrivet 27.10.2004 kl. 11.09
Jag tycker nog att det definitivt är viktigast att ha med så många finlandssvenska noveller som möjligt. Har inget emot finska eller svenska noveller (eller ens riktigt utrikiska!) men finnarna har miljoner tidningar som ger ut deras noveller och svenskarna tycker jag klarar sig själva. Igen handlar det väl i främsta hand om utrymme. För att det inte finns oändligt mycket av det så är det enormt (enormt!) viktigt att ha med så många finlandssvenska noveller som möjligt. Vem gör det om inte Enhörningen?

Så att det är frågan om finlandsvensk sf som helhet. Har vi ingen som trycker finlandssvensk sf (och eller fantasy) så får vi inga författare och utan dem får vi i sista hand ingen egen finlandssvensk sf-kultur.
Titel: Omröstning 13/2004: Noveller?
Skrivet av: Kennet skrivet 27.10.2004 kl. 12.36
Jag skulle nog vilja se mera Finlands svenska eller Finska noveller. Men andra språks noveller går nog också. Bara det finns noveller. Jag har ingen blivit väldigt förtjust i dem. Och slukar alla tidskrifter med noveller nu som bäst + att jag printar ut dem från nätet för att kunna läsa på tåget.