Enhörningens forum

Enhörningens forum => Kalenderevenemang => Ämnet startat av: Ben skrivet 30.03.2005 kl. 21.57

Titel: Fantastikvärldskongressen 2005: Interaction i Skotland
Skrivet av: Ben skrivet 30.03.2005 kl. 21.57
Interaction sf-världskongressen 2005
Tid: 4-8.8.2005; plats: Glasgow, Storbritannien; hedersgäster: Greg Pickersgill, Christopher Priest, Robert Sheckley, Lars-Olov Strandberg och Jane Yolen; deltagaravgift: 165 euro, avgiften stiger troligen 1.7; webb: http://www.interaction.worldcon.org.uk.