Enhörningens forum

Enhörningens forum => Enhörningen => Ämnet startat av: Ben skrivet 25.07.2005 kl. 20.42

Titel: Enhörningarna 8 och 9 slut
Skrivet av: Ben skrivet 25.07.2005 kl. 20.42
Enhörningarna nummer 8 och 9 är nu slutsålda. Upplagan på vardera nummer var 250 ex. Omkring 50 ex har gått till medhjälpare vilket betyder att i stora drag 200 stycken Enhörningar av respektive nummer hittat ett nytt hem åt sig.

Några tiotal ex av Enhörningen nr 10 finns ännu kvar. Har du inte ännu ett eget är det dags att slå till och samtidigt prenumerera på nummer 11 (http://www.enhorningen.net/Prenumerera.shtml).