Enhörningens forum

Enhörningens forum => Diverse => Ämnet startat av: Ben skrivet 16.12.2006 kl. 00.52

Titel: Fantastikforskning
Skrivet av: Ben skrivet 16.12.2006 kl. 00.52
En diskussionstråd om fantastikforskning (eller forskning som snuddar vid gränsen av fantastik) kunde ju vara på sin plats då Enhörningen tagit upp fantastikforskning flera gånger på pappersupplagans sidor.
Titel: SV: Fantastikforskning
Skrivet av: Ben skrivet 16.12.2006 kl. 00.53
Tråden må börja med att notera att Maria Lassén-Seger idag disputerade vid Åbo Akademi med en avhandling om metamorfoser i modern engelsk barn- och ungdomslitteratur. Kanske inte exakt fantastikforskning, men inte långt därifrån heller. Avhandlingen har titeln Adventures Into Otherness - Child Metamorphs in Late Twentieth-Century Children’s Literature. Mera information om avhandlingen finns t.ex. i intervjun med Maria Lassén-Seger som publicerades i Meddelanden från Åbo Akademi 18/2006 (http://www.abo.fi/meddelanden/forskning/2006_18_lassen-seger.sht) samt Åbo Akademis pressmeddelande om disputationen (http://www.abo.fi/press/svenska/disputationer/2006_12_15_mls.html).