Enhörningens forum

Enhörningens forum => Kalenderevenemang => Ämnet startat av: Ben skrivet 1.02.2007 kl. 08.53

Titel: Fantastikträff i Åbo i mars
Skrivet av: Ben skrivet 1.02.2007 kl. 08.53
Science fiction- och fantasyfans träffas den första torsdagen varje månad i Åbo på pub Bremer (Nylandsgatan 1, klicka här för en karta (http://opaskartta.turku.fi/cgi-bin/GifMap.dll?Theme=-%20Guidekarta&West=70016.0&South=104712.5&East=70916.1&North=105512.6&Height=400&Width=450&Command=DisplayLink&Language=sve&Info=105088.5,70460.0,Fantastiktr%E4ff%20p%E5%20pub%20Bremer%202.9%20kl.%2018-&Page)).

Träffarna är helt informella och börjar omkring klockan 18. Alla fantastikintresserade är välkomna!