Enhörningens forum

Enhörningens forum => Näthörningen => Gamla rubriker 2007 => Ämnet startat av: Ben skrivet 14.03.2007 kl. 21.26

Titel: Atorox-kandidaterna 2007
Skrivet av: Ben skrivet 14.03.2007 kl. 21.26
Science fiction-föreningen i Åbo har publicerat listan över årets Atorox-kandidater. I år tävlar 24 noveller om titeln som årets bästa inhemska fantastiknovell. Gallringen av noveller sköttes på bekant vis: en jury utsedd av sf-föreningen i Åbo poängsatte alla fantastiknoveller de fått nys om; därefter publicerade man en preliminär kandidatlista och inväntade poäng från allmänheten. De noveller som fått flest poäng klarade sig sedan till den slutliga tävlingslistan.

Årets Atorox-kandidater är som följer:

Vinnaren väljs genom en omröstning till vilken följande finländska fantastikföreningar (etc, t.ex. Enhörningen är ju ingen förening) har blivit inbjudna att delta med en egen jury: 
Enhörningen
Espoon science fiction- ja fantasiaseura ESC (fantastikföreningen i Esbo)
Helsingin Science Fiction Seura ry (fantastikföreningen i Helsingfors)
Helsingin Yliopiston Science Fiction Klubi ry (fantastikklubben vid Helsingfors universitet)
Joensuun Science Fiction -seura (fantastikföreningen i Joensuu)
Jyväskylän Science Fiction Seura 42 (fantastikföreningen i Jyväskylä)
Kuopion Science Fiction Seura (fantastikföreningen i Kuopio)
Lahden Science Fiction Seura (fantastikföreningen i Lahtis)
Oulun Yliopiston Science Fiction Klubi (fantastikföreningen i Uleåborg)
Spektre (fantastikföreningen i Tammerfors)
Spock’s HUT (fantastikföreningen vid Tekniska högskolan)
Suomen Tieteiskirjoittajat ry (den finländska fantastikförfattarföreningen)
Suomen Tolkien-seura ry (Finlands Tolkienförening)
Tampereen Science Fiction Seura ry (fantastikföreningen i Tammerfors; den som utger tidskriften Portti)
Tieteiskulttuuriyhdistys (föreningen som utger tidskriften Finnzine)
Turun Science Fiction Seura ry (fantastikföreningen i Åbo)
Turun Yliopiston Tieteiskulttuurikabinetti ry (fantastikföreningen vid Åbo universitet)

Som vid tidigare år kan även privatpersoner utanför förenin garnas juryn delta i omröstningen genom att kontakta Atorox-koordinatorn på e-postadressen atorox2007(ät)tsfs.fi.

Nytt för i år är att storleken på de inbjudna organisationernas juryn inte är begränsad. Vill du vara med i Enhörningens Atorox-jury är det bara att kontakta chefred på ben@enhorningen.net före 7.4. Det som krävs av jurymedlemarna är att man läser igenom alla ovannämnda noveller, rangordnar dem och skickar in sin röstsedel. Röstningstiden går ut 6.6, vilket betyder att man kommer att ha nästan två månader på sig att läsa de 24 kandidatnovellerna. Ingen övermänsklig uppgift alltså.

En annan nyhet för i år är att rösterna räknas enligt ett liknande system som används t.ex. i Hugo-omröstningen (http://en.wikipedia.org/wiki/Instant-runoff_voting). I all korthet betyder detta att ifall ingen av kandidaterna får över hälften av rösterna räknas rösterna om så att man nu lämnar bort den kandidaten som fått minst antal röster. De röstsedlar där denna kandidat varit på första plats räknas nu som om de kandidater som är på andra plats egentligen skulle ha varit på första plats. Man fortsätter enligt samma schema tills en kandidat har enkel majoritet, alltså över hälften av alla röster.

Årets Atorox-pris utdelas och vinnaren koras på Finncon i Jyväskylä (http://www.finncon.org).

Atorox jaetaan tänä vuonna Jyväskylän Finnconissa, joka järjestetään
14.-15.7. Äänestysaikaa on 6.6. saakka.

Atorox-prisets webbsida finns på  http://www.tsfs.fi/atorox/.