Enhörningens forum

Enhörningens forum => Icke sf-relaterat => Ämnet startat av: Ben skrivet 5.09.2007 kl. 09.39

Titel: Vetenskap: hybridembryon
Skrivet av: Ben skrivet 5.09.2007 kl. 09.39
Av någon "konstig" anledning blev jag påmind om Cordwainer Smiths (http://www.cordwainer-smith.com/) novell The Ballad of Lost C'mell då jag läste BBC:s nyhet om hybridembryodiskussionen (http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6978384.stm) som nu startats i Storbritannien.