Enhörningens forum

Enhörningens forum => Icke sf-relaterat => Ämnet startat av: Kennet skrivet 29.03.2008 kl. 09.07

Titel: Tusen och ett ord
Skrivet av: Kennet skrivet 29.03.2008 kl. 09.07
Fredagen den 4 april och lördagen den 5 april 2008 pågår Berättarfestivalen Tusen och ett ord (http://www.sydkusten.fi/tusenochettord/tusenochettord.html) i Helsingfors på Ungdomsgården Sandels (http://www.hel.fi/wps/portal/Nuorisoasiainkeskus_sv/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/sv/Ungdomscentralen/Ungdomsg%C3%A5rdar/Ungdomsg%C3%A5rden+Sandels). Adress: Topelisugatan 2.

Bland programmen har vi föreläsningar av bl.a. Nik Dahlström som har gett ut cd:n De glömda Sagorna. Han har ett eget produktionsbolag www.swedutainment.se (http://www.swedutainment.se).

Andra föreläsare på fredag är Angeta Möller-Salmela, Nena Stenius, Märta Uggla och Kristian Thulesius. Programmet hittas här (http://www.sydkusten.fi/tusenochettord/fortbildning.html).

Lördagens program består av en sillsallad av olika händelser för alla åldrar.  Programmet hittas här (http://www.sydkusten.fi/tusenochettord/lordagen.html). Det är dit jag tänkte ta mig. Tyvärr hinner jag inte på fredag med Nik Dahlström skulle varit kul att höra på.