Enhörningens forum

Enhörningens forum => Näthörningen => Gamla rubriker 2010 => Ämnet startat av: Ben skrivet 28.02.2010 kl. 23.18

Titel: Mirka Ulanto är årets finländska NoFFare
Skrivet av: Ben skrivet 28.02.2010 kl. 23.18
På det finländska sf-sammarbetsmötet i Tammerfors senaste lördag presenterades årets finländska NoFFare: senaste års NoFFare Senja Hirsjärvi valde Mirka Ulanto till NoFF-delegat.

Mirka kommer från Torneå, men fungerar sedan några år tillbaka i Åbo där hon studerar översättning. Hon är ordförande för Turun yliopiston tieteskulttuurikabinetti (http://www.utu.fi/tutka/), alltså sf-klubben vid Åbo universitet och en av huvudorganisatörerna bakom Finncon 2011 (http://2011.finncon.org/).

NoFF (The Nordic Fan Fund, Nordiska FanFonden) är en fanfond som strävar till att bygga upp kontakter mellan fans i Norden genom att få fans att åka till fantastikkongresser i Norden. NoFF fungerar förutom i Finland även i Danmark, Norge och Sverige; varje land har sitt eget system för val av NoFF-delegat. Mer information om Noff hittas på NoFFs webb (http://www.enhorningen.net/noff) som definitivt borde uppdateras.