Enhörningens forum

Enhörningens forum => Näthörningen => Gamla rubriker 2010 => Ämnet startat av: Ben skrivet 13.09.2010 kl. 20.41

Titel: Inter Nova - internationell science fiction
Skrivet av: Ben skrivet 13.09.2010 kl. 20.41
Den tyska science fiction-tidskriften Inter Nova som i tiderna utkom med endast ett nummer har nu återuppstått på webben. Inter Nova publicerade science fiction-noveller från runt om i världen i engelsk översättning. Utgivarna var tvungna att lägga ner tidningen efter endast ett nummer då försäljningen inte gick så väl som man hade hoppats.

Men nu finns Inter Nova alltså på webben. Tidskriften börjar med att publicera en del av novellerna i det gamla pappersnumret och fortsätter sedan med nytt innehåll var tredje vecka.

I det först webbnumret publiceras noveller från Argentina, Brasilien, Italien, Kroatien, Sydafrika, Storbritannien och Tyskland. Meningen är att publicera så väl nya noveller som klassiker från överallt i världen. Alla noveller kan läsas gratis på webben.

Inter Novas webb finns på adressen nova-sf.de/internova (http://nova-sf.de/internova/).