Enhörningens forum

Enhörningens forum => Enhörningen => Ämnet startat av: Ben skrivet 7.11.2010 kl. 12.32

Titel: Ingen reklam
Skrivet av: Ben skrivet 7.11.2010 kl. 12.32
Enhörningen har redan i flere år kört med Amazon-reklam, men eftersom reklamen inte hämtat några intäckter och eftersom reklamen av någon anledning börjat visa helt ovidkommande produkter beslöt jag att helt stryka reklamrutorna.