Enhörningens forum

Enhörningens forum => Kalenderevenemang => Ämnet startat av: Ben skrivet 26.09.2004 kl. 19.24

Titel: Om denna diskussionsavdelning
Skrivet av: Ben skrivet 26.09.2004 kl. 19.24
Det här forumet finns till endast för att man skall kunna lägga in evenemang i kalendern utan att behöva fylla de övriga diskussionavdelningarna med återkommande inslag. Kalenderevenemang kan naturligtvis också skapas i samband med att man skriver ett inlägg till något av de andra avdelningarna.

Det går inte att svara på inlägg här, utan det är meningen att själva diskussionerna förs i de övriga avdelningarna.