Enhörningens forum

Enhörningens forum => Näthörningen => Gamla rubriker 2013 => Ämnet startat av: Ben skrivet 15.10.2013 kl. 00.14

Titel: Föredrag om 1950-talets amerikanska sf-filmer i Åbo
Skrivet av: Ben skrivet 15.10.2013 kl. 00.14
I Åbo stadsbibliotek hålls nästa måndag (21.10) ett föredrag om 1950-talets amerikanska science fiction-filmer och hur de reflekterar det kalla kriget. Föredraget har rubriken Kylmän sodan muukalaiset – 1950-luvun tieteiselokuvat historiantutkijan lähdeaineistona (på svenska ungerfär ”Kalla krigets främlingar – 1950-talets science fictionfilmer som källmatial för en historieforskare”) och det hålls av Kimmo Ahonen, som i somras doktorerade om ämnet i allmän historia vid Åbo universitet. Filmsnuttar ur 1950-talets sf-filmer utlovas, likaså reflektioner över främlingsbilden i filmerna och hur den hänger ihop med 1950-talets historia i USA.

Ahonens doktorsavhandling, Kylmän sodan pelkoja ja fantasioita. Muukalaisten invaasio 1950-luvun yhdysvaltalaisessa tieteiselokuvassa (ungefär ”Det kalla krigets rädslor och fantasier. Främlingarnas invasion i 1950-talets amerikanska science fictionfilm”), kan laddas ner som en pdf-fil från Doria. (http://www.doria.fi/handle/10024/90543?locale=lsv)

Föredraget hålls i Studio-salen i Åbo stadsbibliotek (Slottsgatan 2, Åbo) 21.10 klockan 18–19. Föredraget är en del av Historia nyt (”Historia nu”)-serien som arrangeras av Historiska föreningen i Åbo (http://www.thy.fi).

Källor:
Tero Ykspetäjäs blogg, Partial Recall (http://partialrecall.blogspot.fi/2013/10/lecture-on-science-fiction-movies-in.html)
Åbo stadsbibliotek (http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=470507&nodeid=4873)
Historiska föreningen i Åbo (http://thy.fi/ajankohtaista/historia-nyt-kylman-sodan-muukalaiset-1950-luvun-tieteiselokuvat-historiantutkijan-lahdeaineistona-21-10/)