Enhörningens forum

Enhörningens forum => Näthörningen => Gamla rubriker 2013 => Ämnet startat av: Ben skrivet 17.11.2013 kl. 21.50

Titel: Martrådar IBBY-nominerad
Skrivet av: Ben skrivet 17.11.2013 kl. 21.50
Mia Francks fina fantastikroman Martrådar har valts med till Finlands IBBY-lista.

IBBY, International Board on Books for Young People (http://www.ibby.org/), är en världsomfattande organisation som arbetar för att sammanföra böcker och barn. Vartannat år publicera IBBY en katalog, IBBY Honour List (http://www.ibby.org/index.php?id=270),  som lyfter fram böcker, översättare och illustratörer från de olika medlemsländerna. IBBY Finland har i år beslutat att utse Mia Francks Martrådar till en av de Finländska verken på IBBYs hederslista. (http://www.ibbyfinland.fi/71) IBBY Honour List presenteras på IBBY World Congress som hålls i Mexiko 10–13.9.2014 (http://www.ibbycongress2014.org).

Enhörningen gratulerar!

Källor:
Mia Francks blogg (http://skrifva.blogspot.fi/2013/11/martradar-nominerad-ah.html)
Webbplatsen för IBBY (http://www.ibby.org/)
Webbplatsen för IBBY Finland (http://www.ibbyfinland.fi/)