Enhörningens forum

Enhörningens forum => Näthörningen => Gamla rubriker 2014 => Ämnet startat av: Ben skrivet 18.03.2014 kl. 21.41

Titel: Första numret av Fafnir nu på webben
Skrivet av: Ben skrivet 18.03.2014 kl. 21.41
I oktober senaste år berättade Enhörningen om den nordiska fantastikforskartidskriften (http://www.enhorningen.net/Forum/index.php?topic=931.0) som föreningen för science fiction och fantasyforskning i Finland, Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura ry, startade. Nu har första numret av tidskriften, som heter Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, utkommit.

Fafnir är en akademisk tidskrift, vilket betyder att alla vetenskapliga artiklar som publiceras i tidskriften först granskas av andra fantastikforskare (s.k. ”peer-review”). Tidskriftens språk är engelska, den publiceras på webben och är tillgänglig alla intresserade läsare.

Första numret av Fafnir innehåller fyra vetenskapliga artiklar; förutom fanfiction om tv-serien/filmen Firefly/Serenity behandlas verk av Samuel R. Delany, William Gibson och J.R.R. Tolkien. De övriga artiklarna berättar om den finländska fantastikforskarföreningens historia, det senaste FINFAR-forskarseminariet och hur fantastik behandlas av litteraturforskare som specialiserat sig på icke-fantastisk litteratur.

Fafnir kan läsas på adressen journal.finfar.org (http://journal.finfar.org/).