[Tillbaka till Enhörningens huvudsida]


Enhörningens veckans drapa 15, publicerad på http://www.enhorningen.net 14.3.2005.

Anden i glaset © Åsa Schwarz 2005. Drapan publiceras i Enhörningen med författarens tillstånd.

Anden i glaset

- Åsa Schwarz -

Timmen var långt senare än tolv.
Fyra damer satt runt ett gammalt bord.
En skiva med tecken mejslade i ring.
Siffror i rött. Bokstäver i blått.
Skälvande händer trycktes mot glasets botten.
Vem skall våga fråga säg?
Inte jag, sa den förste.
Törs ej, sa den andre.
Den tredje vände bort blicken.
Men den fjärde log.
"Vem är du min vän?
Som vi träffar i kväll?"
Glaset fick liv. Åkte fram och tillbaka.
Målmedvetet och säkert.
Tre siffror blev svaret.
Och rummet tyst.
Blickarna fylldes med skräck och panik.
Sex, sex, sex, var svaret.
Som fyra damer ej ville få.

Vill du kommentera ovanstående drapa?
Använd i så fall Enhörningens responsblankett
eller skriv ett inlägg i Enhörningens forum.[Tillbaka till Näthörningen]