[Tillbaka till Enhörningens huvudsida]


Enhörningens veckans drapa 22, publicerad på http://www.enhorningen.net 1.5.2006.

Första mötet © Eva Eriksson 2006. Bidrag till Enhörningens andra drapatävling, 2006. Drapan publiceras i Enhörningen med författarens tillstånd.

Första mötet

- Eva Eriksson -

Människan har lyssnat i århundraden. Signaler från intelligent liv har uppfångats. Ett spaningsskepp sänds ut på långtur i den riktningen. Hela mänskligheten lyssnar andäktigt när det första mötet ska äga rum.

Besättningen väntar spänt på de intelligenta varelserna, på att få dela deras kunskaper och visdom. Snart ska mänskligheten inta sin plats i universum.

Utomjordingarna kommer. Besättningen lämnar det yppersta mänskligheten har att erbjuda i fråga om matematik, filosofi och konst, och annat av oskattbart värde. De ger med aktning och vördnad.

”Elementärt skräp”, säger utomjordingarna. De desintegrerar skeppet, och följer sändningarna till jorden och utplånar ohyran människa från galaxen.

Vill du kommentera ovanstående drapa?
Använd i så fall Enhörningens responsblankett
eller skriv ett inlägg i Enhörningens forum.[Tillbaka till Näthörningen]