[Tillbaka till Enhörningens huvudsida]


Enhörningens veckans drapa 55, publicerad på http://www.enhorningen.net 18.12.2006.

Ceterum Censeo © Petri Salin 2006. Bidrag till Enhörningens andra drapatävling, 2006. Drapan publiceras i Enhörningen med författarens tillstånd.

Ceterum Censeo

- Petri Salin -

Efter att det sista puniska krigets sista strid utkämpats, efter att elden förtärt staden, förvandlat den till rök och aska, efter att marken som ruinerna vilar på plogats upp och salt strötts i de blödande fårorna, efter att översteprästerna förbannat det som varit fruktbar jord så att inget längre kan växa i den ser Hannibals bror Hasdrubal plötsligt förbi den skövlade Triumfbågen, ser en annan verklighet, ett segerrikt Rom som slår ut i blom, blir det största och mäktigaste imperiet som mänskligheten någonsin skådat, ser sig själv död i Sena – när pilen tränger djupt, dödande, i hans öga, i Sena.

Vill du kommentera ovanstående drapa?
Använd i så fall Enhörningens responsblankett
eller skriv ett inlägg i Enhörningens forum.[Tillbaka till Näthörningen]