[Tillbaka till Enhörningens huvudsida]


Enhörningens veckans drapa 9, publicerad på http://www.enhorningen.net 31.1.2005.

Istid © Petri Salin 2004. Bidrag till Enhörningens drapatävling 2004. Drapan publiceras i Enhörningen med författarens tillstånd.

Istid

- Petri Salin -

När astronauterna landar på den isiga planeten märker de att mätningarna är fel. I rymden visade instrumenten att planeten är för kall, temperaturen två grader under absoluta nollpunkten - vilket är omöjligt.
   I verkligheten är planeten kallare.
   Och temperaturen sjunker.
   Det går inte att starta farkosten. Isen sprider sitt skal runt farkosten men rymdfararna kan ännu se ut.
   Vad de ser är hur isen, plötsligt, efter miljarder år, börjar leva. Kölden skapar om kristallernas struktur och molekylerna börjar kopiera sig själva. Evolutionen begynner omedelbart - hundra generationer senare är isbarnen färdiga att flyga iväg, hungriga, klara att kyla ned universum med isliv.

Vill du kommentera ovanstående drapa?
Använd i så fall Enhörningens responsblankett
eller skriv ett inlägg i Enhörningens forum.[Tillbaka till Näthörningen]