[Tillbaka till Enhörningens huvudsida]


Enhörningen utlyser drapatävling!

Det tionde Enhörningsnumret till ära inbjuder tidskriften Enhörningen alla intresserade att ta del i Enhörningens stora drapatävling!
   Vad är en drapa? Jo, enligt ordböckerna är en drapa en fornnordisk hyllningsdikt, men i och med denna tävling får ordet en ytterligare mening. Då det gäller Enhörningens tävling betyder ordet drapa en ytterst kort novell, en mikronovell, av bestämd längd, nämligen 100 ord. Förutom dessa hundra ord får berättelsen även innehålla maximalt 15 ord fördelade i rubriken och möjliga mellanrubriker.
   Idén med drapor, eller "drabbles" som de kallas på engelska, skapades bland medlemmar i sf-klubben på University of Brighton i början av 1980-talet. På webbadressen http://www.meades.org/drabble.html kan man läsa mer om drapans historia samt några utmärkta exempel på drapor. Till Finland kom draporna genom tidskriften Aikakone som lanserade det finska ordet "raapale" i Aikakone 2/1989.
   Att skriva "drabbles" på svenska är säkerligen ingen ny idé, men det lär inte ha funnits något svenskt ord för dessa mikronoveller. Att "drabble" på svenska kom att heta drapa får vi tacka Petri Salin för som framförde idén om det svenska ordet på Enhörningens forum efter att han läst om tävlingen i Enhörningen nr 10 (där ordet "mikronovell" användes i tävlingsreglerna i brist på ett bättre ord).
   Enhörningens drapatävling är öppen för alla vare sig man är prenumerant eller ej och oberoende var på denna boll man bor. Tävlingsbidragen skall vara skrivna på dator eller skrivmaskin och antalet drapor per deltagare är begränsat till fem. Tävlingsbidragen skall vara postade till undertecknad senast 29.10.2004.
   I tävlingen utdelas två bokpris: Karolina Bjällerstedt Mickos' Till Esperani (Mantor & Larona) och Lars Jakobsons I den Röda Damens slott.
   Se nedan för kompletta tävlingsregler.

Reglerna för Enhörningens drapatävling 2004

 1. Tävlingen är öppen för alla oberoende av nationalitet eller Enhörningsprenumerationsstatus.
 2. Tävlingsbidragen skall vara originalverk och de skall vara skrivna på svenska.
 3. Varje deltagare får delta med maximalt fem drapor.
 4. Tävlingsbidragen skall vara skrivna på maskin eller dator, en drapa per A4.
 5. Tävlingsbidragen skall fylla Enhörningens drapa-krav: exakt 100 ord (varken fler eller färre), dessutom kan i rubriken och möjliga mellanrubriker användas sammanlagt totalt 15 ord.
 6. Tävlingsbidragen skall vara fantastik.
 7. Tävlingsbidragen skall vara anonyma. Förse varje drapa med en signatur och skriv ditt namn och din adress på ett skilt papper som du lägger i ett kuvert. Slut kuvertet och skriv din signatur på det. Kom ihåg att lägga kuvertet med ditt namn och din adress i samma kuvert som du skickar dina tävlingsbidrag i.
 8. Tävlingsbidragen skall skickas per post till Enhörningens redaktion (Enhörningens drapatävling, c/o Ben Roimola, Arvidsgatan 8 B 2, 20100, Åbo, Finland) senast 29.10.2004 (datumet på poststämpeln får alltså ej vara senare än 29.10).
 9. Som enväldig domare för tävlingen fungerar Enhörningens chefredaktör Ben Roimola. Tävlingsdomaren väljer två vinnare. Vinnarna får var sitt bokpris (Karolina Bjällerstedt Mickos' Till Esperani (Mantor & Larona) eller Lars Jakobsons I den Röda Damens slott).
 10. Tävlingsdomaren har rätt att refusera de tävlingsbidrag som inte uppfyller dessa regler.
 11. Tävlingsdomarens beslut kan inte överklagas.

-Ben Roimola- 14.9.2004
Källa: Enhörningen
 
Vill du kommentera denna notis kan du alltid styra din webbläsare till Enhörningens forum.
Har du en nyhet som du vill tipsa om,
eller vill du kommentera Enhörningens www-sidor?
Klicka i såfall här.[Tillbaka till Näthörningen]