[Tillbaka till Enhörningens huvudsida]


Finlandssvensk fantastikforskning

Några nya noteringar om akademisk fantastikforskning på finlandssvenskt håll.

Bland forskningsstipendier som Styrelsen för Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut nyligen delat ut hittar vi Sofia Sjö som fått 7200 euro för sin doktorsavhandling Att älska en Messias. Religion och kvinnor i science fiction-film. Sofia presenterade ju sin forskning i Enhörningen nr 10 och har även recenserat en och annan sf-film för Enhörningen.
   Bland de övriga stipendiemottagarna finns följande mer eller mindre fantastikaktiga forskningsprojekt: Maria Lassén-Seger Empowered or disempowered? The motif of child-other metamorphosis in English-language children's litterature 1950-2001 (9600 €); Marianneli Sorvakko-Spratte Ein unmoralisches Angebot? Der Teufelspakt Fausts in deutscher, finnischer und swedischer Literatur (3600 €); Kenneth Granholm Will and Power. A Study in Dark Magic and Meaning Making in Context of the Magical order of Dragon Rouge (7200 €) och Camilla Asplund Ingemark Ancient Folklore in the History of Mentalities (6000 €).
   Den sistnämnda blir speciellt intressant då Camilla Asplund Ingemark den 28 januari kommer att disputera vid humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi med en avhandling som heter The Genre of Trolls. The Case of a Finland-Swedish Folk Belief Tradition. Asplund Ingemarks doktorsavhandling behandlar likheter mellan bibliska berättelser och finlandssvenska trollberättelser. I Åbo Akademis pressmeddelande om disputationen berättar hon: "Trollets värld beskrivs - i finlandssvensk folklore - ofta som ett paradis på jorden. Den övernaturliga världen är rik, de människor som har kommit dit behöver inte arbeta, och allt är underbart. Föreställningen om trollets värld är märkvärdigt lik Bibelns berättelse om Edens lustgård, där Adam och Eva levde ett liv fritt från bekymmer och hårt arbete."
   Asplund Ingemark har forskat i trollberättelser från 1850-1920-talen och konstaterar att man under den här tiden uppfattade berättelser om troll och religiösa texter som likadana; båda gestaltade människans förhållande till övernaturliga makter, såväl kristna som icke-kristna. Med andra ord gjorde man ingen åtskillnad mellan kristna och icke-kristna berättelser och gestalter, utan ett troll och Jesus tillhörde samma övernaturliga sfär, även om Jesus alltid ansågs stå över ett troll.
   Camilla Asplund Ingemarks disputation hålls 28.1 kl. 12 i auditorium Armfelt (Arken, Fabriksgatan 2, Åbo).

-Ben Roimola- 19.1.2005
Källa: Enhörningen.
 
Vill du kommentera denna notis kan du alltid styra din webbläsare till Enhörningens forum.
Har du en nyhet som du vill tipsa om,
eller vill du kommentera Enhörningens www-sidor?
Klicka i såfall här.[Tillbaka till Näthörningen]