Enhörningens forum

Enhörningens forum => Näthörningen => Gamla rubriker 2010 => Ämnet startat av: Ben skrivet 24.04.2010 kl. 10.08

Titel: Finländsk sf fyller 150 år
Skrivet av: Ben skrivet 24.04.2010 kl. 10.08
Idag, 24.4.2010, fyller den finländska, och finlandssvenska, science fictionlitteraturen 150 år, åtminstone enligt nuvarande forskning. Den 24 april 1860 publicerades nämligen den första delen av följetongen Simeon Lewis resa till Finland år 5,870 efter werldens skapelse, efter de kristnes tideräkning det 1,900:de i tidningen Helsingfors Tidningar. Berättelsen publicerades anonymt, men författaren har senare visat sig vara ingen mindre än Zacharias Topelius.

Simeon Lewis resa (på den tiden användes w i stället för v, så i modern form skulle namnet stavas Simeon Levi) är en berättelse om ett framtida självständigt Finland som Simeon reser igenom bl.a. med det futuristiska fortskaffningsmedlet luftklipper. Från sin resa skickar Simeon brev till sin rabbi och det är genom dessa vi får en inblick i den år 1860 förtio år i framtiden liggande Finland.

Berättelsen publicerades i femton avsnitt varav den sista, som utkom i novemner 1860, avslutas med ordet "fortsättes", men tyvärr blev det aldrig någon fortsättning på historian.

År 1998 utgav Helsinki University Press forskare Jari Koponens bok Topelius ja tulevaisuus (på svenska blir titeln "Topelius och framtiden") där Koponen presenterar Topelius’ science fictionberättelse. I boken återtrycktes även hela Simeon Lewis resa för första gången sedan den ursprungligen utgavs i Helsingfors Tidningar. En recension av boken, skriven av M.G. Soikkeli, finns att läsa i Aikakone-tidiningens arkiv (http://www.aikakone.org/arvostelut/k98topelius.htm); recensionen är på finska.

Svenska litteratursällskapet kommer i något skede att publicera Simeon Levis resa i projektet eTopelius (http://www.sls.fi/topelius/), men när detta sker är ännu oklart.

Enhörningen kunde naturligtvis också publicera texten, men det är ändå frågan om en såpass lång text att det hela inte sker i en handvändning om man inte råkar få tag på texten elektroniskt, men visst skulle det vara ett spännande projekt.

Helsingfors Tidningar finns i Nationalbibliotekets digitala samlingar (http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/browse.html?action=year&id=1457-439X&name=Helsingfors%20Tidningar), men numren från 1860 har tyvärr ännu inte digitaliserats. Ett smakprov på den första finländska sf-berättelsen kan man dock få på Fredrik Liljeströms webbplats Nykarlebyvyer (http://www.nykarlebyvyer.nu/), där det sjätte brevet, som berättar om Nykarleby, finns publicerat (http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/ht/sile1860.htm).