NoFF - Sverige

[NoFF 2001]

NoFF, det nordiska fanfondsutbytet, har det varit lite si och så med här i Sverige. Nu är det dock dags att dra igång det hela!

Under Fantastikas dead dog-party startades insamlingen - stort tack till Anders Bellis och Bryan Talbot för deras insatser - och det är tänkt att en svensk NoFF-are ska utses och presenteras under Swecon i Upsala, för att sedan skickas över Svinesundsbron till Norcon i Oslo den 3-5 oktober.

Förslag på vem som ska skickas sänds lämpligen till Sten Thaning (thaning@bahnhof.se) och Karl-Johan Noren (kjn@bredband.net).

Bidrag till NoFF mottages tacksamt. Pengar kan sättas in på postgirokonto 647 39 77-4, (Karl-Johan Norén). Märk talongen "NoFF". Böcker och dylikt tas också gärna emot för utauktionering på Swecon och Rancon.