NoFF - Finland

[NoFF 2003]
[NoFF 2001]

Jukka Halme valdes till NoFFare 2002!

Den diktatoriskt enväldiga NoFF-valapparaten har talat och senaste årets finländska NoFFare, Johanna Ahonen, valde helsingforsfanen Jukka Halme till sin efterträdare.
   Jukka Halme är välkänd inom hela landets sf-kretsar som fan och sf-expert. Jukka gjorde sitt stora fangenombrott i den ultrafanniska Mundane-gruppen i slutet av 1980-talet. Under senare tid har Jukka koncentrerat sig på att skriva den stora finländska fantasyromanen samt sf-aktiga artiklar och recensioner.
   Jukka är en obotlig bibliofil och han konsumerar massvis av böcker. Det finns troligen inte ett ämne inom sf som herr Halme inte har en åsikt om. Till råga på allt är Jukka Halme en utomordentligt rolig och social människa, en perfekt NoFF-representant alltså.
   Jukka kommer att styra NoFF-kosan till ConFuse/Swecon som går av stapeln i Linköping 14-16.6. Mer information om kongressen finns på http://www.lysator.liu.se/confuse.

Jukka Halmes webbsidor finns på adressen http://www.geocities.com/jukkahoo. En del av sidorna är på engelska, så vill du veta mer om Jukka är det bara att klicka på länken.

Årets finländska NoFF-insamling har hittills fått bidrag från följande:
Enhörningen
Helsingfors sf-förening
Sf-klubben vid Helsingfors universitet
Åbo sf-förening
samt flere enskida fans.


De finländska NoFF-kandidaterna 2002

Det har blivit dags att offentliggöra namnen på årets finländska NoFF-kandidater. Följande personer blev nominerade:

  • Kanerva Eskola, Tammerfors
  • Jukka Halme, Helsingfors
  • Irma Hirsjärvi, Jyväskylä
  • Marko Ikäheimo, Kuopio
  • Toni Jerrman, Helsingfors
  • Maarit Lamminen, Åbo
  • Mixu Lauronen, Uleåborg
  • Anne Leinonen, St Michel
  • Petri Salin, Helsingfors

Den 15.4.2002 väljer senaste årets NoFFare Johanna Ahonen sin eftertädare. Vill du försöka påverka Johanna kan du skicka henne ett e-postmeddelande (adressen är jokaah@utu.fi) eller använda NoFF-blanketten.

Vem blir Finlands NoFFare 2002?

NoFF 2002 är i gång! I år samlar NoFF-Finland pengar för att kunna sända en finländsk sf-fan till en con (eller motsvarande evenemang) i Norge eller Sverige (en lista över sf-evenemang finns på NoFFs inledningssida).

Alla är välkomna att nominera kandidater till årets finländska NoFF-delegat. Vem som helst, utom NoFF-koordinatorerna (i år Ben Roimola och Johanna Ahonen) kan nomineras. Nominera genom att använda NoFF-blanketten eller genom att skicka ett e-postmeddelande med namnet på den du nominerar till Johanna Ahonen (jokaah@utu.fi). Nomineringar mottas till och med 31.3.

Efter att nomineringstiden utgått publiceras en lista över alla som nominerats. Den nya NoFF-delegatens namn publiceras 15.4.2002.