NoFF - Finland
[NoFF 2002]
[NoFF 2001]

Kanerva Eskola NoFFar från Tammerfors till Swecon!

Årets finländska NoFFare är vald. Tammerforsfanen Kanerva Eskola kommer att få årets finländska fanfondpengar, som hon enligt nuvarande planer kommer att använda till en resa till årets Swecon.
   Kanerva är en av huvudpersonerna bakom det nya tammerforsiska sf-fandomet. Hon skrev i tiderna sin pro graduavhandling om Rocky Horror Picture Show och arbetar nu på dagstidningen Aamulehti. Kanerva var med om att grunda sf-fankretsen Spektre som revitaliserat fanverksamheten i Tammerfors. Spektres webbsidor finns på http://www.spektre.tv.
   Kanervas egna webbsidor finns på adressen http://www.iki.fi/kanerva. Där hittar man bl.a. hennes webbdagbok Agrippa som troligen är den äldsta finländska webbdagboken som ännu uppdateras.
   Årets finländska NoFFare valdes diktatoriskt av senaste årets NoFFare Jukka Halme. Jukka bad om förslag till årets NoFFare på finländska sf-e-postlistor och det finländska sf-webbforumet Babek Nabel. Han fick en handfull namn av vilka han gjorde sitt slutliga val.
    Årets NoFF-kassa har mottagit donationer av Helsingfors sf-förening, Enhörningen och en hel drös Helsingforsiska sf-fans.