NoFF - Finland

[Mer information om NoFF] [NoFFarna genom tiderna] [Reglerna] [Koordinatorerna]
[NoFF 2003]
[NoFF 2002]
[NoFF 2001]

Pasi Karppanen vald till årets finländska NoFFare

Pasi Karppanen har valts till årets Finländska NoFFare. Pasi är känd som chefredaktören för den finländska fantastikförfattarföreningens medlemsblad Kosmoskynä samt som en långvarig medlem i föreningens styrelse.

Pasi har även fungerat aktivt i att sprida information såväl om finländsk fandom för fans utomlands som om utländsk fandom för finländska fans (se t.ex.
artikel om fandom runt Östersjön
artikel om fandom i Tyskland
artikel om fandom i Frankrike)

Pasis hemsida (som förövrigt finns såväl på finska som på engelska) finns förutom en massiv länksamling för alla som är intresserade att skriva fantastik även naturligtvis mer information om herr Karppanen själv. Här kan man t.ex läsa att Pasi till sin skolning är byggnadsingenjör, men att han nu siktar på bibliotekariebanan.

Ben Roimola

Mera information om NoFF

NoFF består egentligen av fyra olika fanfonder. Varje land som är med i NoFF (Danmark, Norge, Sevrige och Finland) sköter sina NoFF-bestyr enligt vad den lokala fandomen tycker fungerar bäst.

I Finland samlar NoFF pengar genom att vända sig direkt till de olika fantastikföreninmgarna/tidningarna samt genom diverse evenemang. I år har största delen av pengarna (150 euro) kommit genom en auktion som hölls i samband med det årliga sf-samarbetsmötet. Dessutom har i skrivande stund sf-föreningen i Jyväskylä samt tidskriften Enhörningen bidragit. NoFF-summan är för närvarande 200 euro.

Vill du eller din förening/tidskrift delta i NoFF-insamlingen? Det går enkelt. Lägg in en lämplig summa på kontot 800027-36932210, skriv "Ben Roimola" som betalningsmottagare och "NoFF" i fältet för tilläggsinformation. NoFF-pengarna går i sin helhet till NoFFaren.


De finländska NoFFarna genom åren

2001 Johanna Ahonen
2002 Jukka Halme
2003 Kanerva Eskola
2004-2005 Irma Hirsjärvi
2006 Ben Roimola
2007 Pasi Karppanen


Reglerna

Varje land som deltar i NoFF får själv bestämma om hur landets NoFF-delegat väljs etc. Gemensamma regler för alla NoFF-länder är följande:

  • Respektive lands NoFF-koordinator/koordinatorer sköter om NoFFs praktiska arrangemang i det landet.
  • NoFF-koordinatorerna håller varandra informerade om sf-evenemang i sina länder.
  • Den som valts till NoFF-delegat skriver en rapport om sin NoFF-resa. Rapporten publiceras åtminstone på NoFFs webb.

De finländska NoFF-koordinatorerna har slagit fast följande stadgan som gäller för NoFF-Finland utöver ovanstående gemensamma stadgan:

  • NoFF-Finland samlar i första hand pengar för att kunna bekosta resan för en finländsk sf-fan till något sf-evenemang i ett annat nordiskt land. Ifall det finns överlopps pengar kan man även överväga att bekosta resan för en nordisk sf-fan till ett sf-evenemang i Finland.
  • NoFF-Finland sköts av två koordinatorer. Den som valts till NoFF-delegat fungerar efter sin NoFF-resa som NoFF-koordinator i två år. (På detta sätt finns det alltid två finländska NoFF-koordinatorer: den "äldre" och den "yngre".)
  • Till NoFF-delegat kan vem som helst, förutom NoFF-koordinatorerna, nomineras. Vem som helst kan nominera en delegat.
  • En lista över de nominerade publiceras på NoFFs www-sidor och om möjligt även annanstans. Efter att listan publicerats följer en tid för diskussion om kandidaterna innan NoFF-delegaten väljs.
  • Den yngre NoFF-koordinatorn bestämmer vilken av de nominerade som väljs till NoFF-delegat.

NoFF-koordinatorerna

De finländska NoFF-koordinatorerna är:

Äldre koordinaator
Irma Hirsjärvi
Yngre koordinaator
Ben Roimola (ben.roimola@sci.fi)