NoFF - Finland

[Mer information om NoFF] [NoFFarna genom tiderna] [Reglerna] [Koordinatorerna]
[NoFF 2007]
[NoFF 2003]
[NoFF 2002]
[NoFF 2001]

Marianna Leikomaa vald till årets finländska NoFFare

Den tammerforsiska fanen Marianna Leikomaa har valts till årets finländska NoFFare. Marianna är känd från smial Morel, den traditionella lilla sf-conen TamFan, Kuvastaja-priset samt nu som ordförande för kongersskommittén för Finncon 2008. Marianna är dessutom en kunnig kritiker vars litteraturkritik kan läsas i tidskrifterna Portti och Kosmoskynä. Till råga på allt är Marianna en av de bärande krafterna i filksånggruppen ”filkkifriikit”.

Mera information om NoFF

NoFF består egentligen av fyra olika fanfonder. Varje land som är med i NoFF (Danmark, Norge, Sevrige och Finland) sköter sina NoFF-bestyr enligt vad den lokala fandomen tycker fungerar bäst.

I Finland samlar NoFF pengar genom att vända sig direkt till de olika fantastikföreninmgarna/tidningarna samt genom diverse evenemang.

Vill du eller din förening/tidskrift delta i NoFF-insamlingen? Det går enkelt. Lägg in en lämplig summa på kontot  XXXXXXXXXX, skriv "Ben Roimola" som betalningsmottagare och "NoFF" i fältet för tilläggsinformation. NoFF-pengarna går i sin helhet till NoFFaren.


De finländska NoFFarna genom åren

2001 Johanna Ahonen
2002 Jukka Halme
2003 Kanerva Eskola
2004-2005 Irma Hirsjärvi
2006 Ben Roimola
2007 Pasi Karppanen
2008 Marianna Leikomaa


Reglerna

Varje land som deltar i NoFF får själv bestämma om hur landets NoFF-delegat väljs etc. Gemensamma regler för alla NoFF-länder är följande:

  • Respektive lands NoFF-koordinator/koordinatorer sköter om NoFFs praktiska arrangemang i det landet.
  • NoFF-koordinatorerna håller varandra informerade om sf-evenemang i sina länder.
  • Den som valts till NoFF-delegat skriver en rapport om sin NoFF-resa. Rapporten publiceras åtminstone på NoFFs webb.

De finländska NoFF-koordinatorerna har slagit fast följande stadgan som gäller för NoFF-Finland utöver ovanstående gemensamma stadgan:

  • NoFF-Finland samlar i första hand pengar för att kunna bekosta resan för en finländsk sf-fan till något sf-evenemang i ett annat nordiskt land. Ifall det finns överlopps pengar kan man även överväga att bekosta resan för en nordisk sf-fan till ett sf-evenemang i Finland.
  • NoFF-Finland sköts av två koordinatorer. Den som valts till NoFF-delegat fungerar efter sin NoFF-resa som NoFF-koordinator i två år. (På detta sätt finns det alltid två finländska NoFF-koordinatorer: den "äldre" och den "yngre".)
  • Till NoFF-delegat kan vem som helst, förutom NoFF-koordinatorerna, nomineras. Vem som helst kan nominera en delegat.
  • En lista över de nominerade publiceras på NoFFs www-sidor och om möjligt även annanstans. Efter att listan publicerats följer en tid för diskussion om kandidaterna innan NoFF-delegaten väljs.
  • Den yngre NoFF-koordinatorn bestämmer vilken av de nominerade som väljs till NoFF-delegat.

NoFF-koordinatorerna

De finländska NoFF-koordinatorerna är:

Äldre koordinaator
Ben Roimola (ben.roimola@sci.fi)
Yngre koordinaator
Pasi Karppanen (pasikarppanen@yahoo.com)